ClickCease

Helfo

Vi har direkteoppgjør med Helfo og dersom du har krav på støtte fra Helfo betaler du bare din egenandel hos oss. Eksempler på krav på støtte fra Helfo: fjerning av dyptliggende visdomstenner, tap av tenner på grunn av
festetaps-sykdommen periodontitt, sjelden medisinsk tilstand og patologisk tap av tannsubstans ved tanngnissing.

Gå inn på helfo.no for mer informasjon.